Ganter

Rohrklemmverbinder - Verbindungselemente

1 - 24 von 24 Artikeln

GN 483

Laschen-Klemmhalter [ALUMINIUM]

GN483-B8-16-A-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B8 k=16 Form A ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-B8-16-A-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B8 k=16 Form A ALUMINIUM matt
GN483-B10-20-A-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B10 k=20 Form A ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-B10-20-A-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B10 k=20 Form A ALUMINIUM matt
GN483-B12-20-A-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B12 k=20 Form A ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-B12-20-A-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B12 k=20 Form A ALUMINIUM matt
GN483-B15-25-A-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B15 k=25 Form A ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-B15-25-A-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B15 k=25 Form A ALUMINIUM matt
GN483-B16-25-A-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B16 k=25 Form A ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-B16-25-A-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B16 k=25 Form A ALUMINIUM matt
GN483-B20-30-A-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B20 k=30 Form A ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-B20-30-A-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d1=B20 k=30 Form A ALUMINIUM matt
GN483-8-16-W-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d2=8 k=16 Form W ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-8-16-W-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d2=8 k=16 Form W ALUMINIUM matt
GN483-10-20-W-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d2=10 k=20 Form W ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-10-20-W-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d2=10 k=20 Form W ALUMINIUM matt
GN483-12-20-W-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d2=12 k=20 Form W ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-12-20-W-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d2=12 k=20 Form W ALUMINIUM matt
GN483-15-25-W-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d2=15 k=25 Form W ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-15-25-W-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d2=15 k=25 Form W ALUMINIUM matt
GN483-16-25-W-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d2=16 k=25 Form W ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-16-25-W-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d2=16 k=25 Form W ALUMINIUM matt
GN483-20-30-W-ELS
T-Laschen-Klemmverbinder d2=20 k=30 Form W ALUMINIUM eloxiert schwarz
GN483-20-30-W-MT
T-Laschen-Klemmverbinder d2=20 k=30 Form W ALUMINIUM matt