Ganter

Rohrklemmverbinder - Verbindungselemente

1 - 6 von 6 Artikeln

GN 196

Eck-Klemmverbinder [ALUMINIUM]

GN196-B20-B20-2-BL
Eck-Klemmverbinder d1=B20 d2=B20 ALUMINIUM blank Klemmung 2
GN196-B20-B20-2-SW
Eck-Klemmverbinder d1=B20 d2=B20 ALUMINIUM schwarz Klemmung 2
GN196-B25-B25-2-BL
Eck-Klemmverbinder d1=B25 d2=B25 ALUMINIUM blank Klemmung 2
GN196-B25-B25-2-SW
Eck-Klemmverbinder d1=B25 d2=B25 ALUMINIUM schwarz Klemmung 2
GN196-B30-B30-2-BL
Eck-Klemmverbinder d1=B30 d2=B30 ALUMINIUM blank Klemmung 2
GN196-B30-B30-2-SW
Eck-Klemmverbinder d1=B30 d2=B30 ALUMINIUM schwarz Klemmung 2